Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  PREMIUM SOLUTIONS  

 

Reintegratietraject
Core Business

De core business van Premium Solutions is het begeleiden van mensen naar een nieuwe baan. Premium Solutions is gespecialiseerd in het re-integreren van WW-uitkeringsgerechtigden naar een passende duurzame baan. Omdat elk mens uniek is staat een persoonlijke benadering bij ons voorop. Bij re-integratie naar een nieuwe werkgever streven wij naar plaatsing in maximaal 6 maanden. Dit willen wij realiseren door middelen in te zetten die afgestemd zijn op de situatie. Het is van cruciaal belang om een realistische kijk te hebben op de actuele arbeidsmarktkansen om een nieuwe werkplek te realiseren. De re-integratie bij Premium Solutions gebeurt volgens een op de kandidaat toegesneden maatwerk. Indien de kandidaat een re-integratietraject bij Premium Solutions volgt doorlopen wij een aantal fases. Doordat we deze fases doorlopen, ontstaat een persoonlijk re-integratieplan. Op deze manier is het voor de kandidaat duidelijk waar hij / zij aan toe is en hoe het re-integratieproces verloopt. De fases van het re-integratietraject bij Premium Solutions welke tot een succesvolle plaatsing zullen leiden zijn achtereenvolgens; intakefase, planning, implementatie,- bemiddeling en plaatsing, evaluatie en nazorg.

De intakefase
De eerste kennismaking tussen de kandidaat en Premium Solutions gebeurt door middel van een intake gesprek. Dit kennismakingsgesprek dient om meer informatie over elkaar in te winnen. Indien de kandidaat in aanmerking komt voor een re-integratietraject wordt er een intakegesprek ingepland bij Premium Solutions. De inhoud van het intakegesprek varieert per persoon. Om een goed beeld te krijgen van elkaar wordt voldoende tijd gereserveerd. Indien nodig wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor een 2e intakegesprek. Immers, ons gezamelijk doel is een succesvolle plaatsing in het arbeidsproces. Aspecten die tijdens het intakegesprek naar voren komen zijn analyse en onderzoek en inwinning van informatie bij anderen. Tijdens de intakefase wordt doelmatig informatie bij derden (zoals het UWV) opgevraagd na goedkeuring door de kandidaat. Deze informatie dient om een beter beeld te krijgen van de kandidaat zodat er een groter slagingskans bestaat bij het vinden van een baan. Na de kennismaking wordt een persoonlijk re-integratieplan opgesteld.

De planning
Na de intake (stap 1) wordt er samen met de kandidaat een persoonlijk re-integratieplan gemaakt. We bespreken dit plan met de kandidaat en de uitkeringsinstantie. In het re-integratieplan wordt beschreven hoe het re-integratietraject zal verlopen en wat er van de kandidaat verwacht wordt. Het volgende wordt opgenomen in het persoonlijke re-integratieplan:
▪ Hoe wij de kandidaat zullen begeleiden;
▪ Welke acties worden ondernomen;
▪ Wat er van de kandidaat wordt verwacht;
▪ Hoe lang het traject gaat duren.
De kandidaat ontvangt zelf natuurlijk ook een exemplaar van het re-integratieplan. Daarin staat het uiteindelijke doel, wat het op gaat leveren en welke stappen we volgen. Premium Solutions adviseert over de mogelijke en noodzakelijke trajectonderdelen. Het in het rapport beschreven trajectplan bevat de volgende onderdelen:
▪ een samenvatting van wat vooraf is gegaan;
▪ de trajectstappen die moeten worden genomen;
▪ de verwachte trajectduur.
Na afronding van het re-integratieplan gaan we starten met de uitvoering: implementatie- bemiddeling en plaatsing.

Implementatie- Bemiddeling en plaatsing
In deze situatie van implementatie,- bemiddeling en plaatsing is de werknemer klaargestoomd. De werknemer doet een beroep op het netwerk van Premium Solutions om een nieuwe werkgever te vinden. Premium Solutions gaat over op intensieve jobhunting: we gaan op zoek naar een nieuwe functie die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de werknemer. Hierbij benadert Premium Solutions zelf de arbeidsmarkt. Wij maken gebruik van ons brede netwerk van organisaties. Wekelijks lichten wij de kandidaat in over de mogelijkheden die zich voordoen. Zonodig versterken wij zijn netwerkvaardigheden. Wij schakelen partnerbedrijven en/of detacheerders graag in bij het opnieuw plaatsen van de kandidaat op de arbeidsmarkt. Ons doel is om hem zoveel mogelijk plaatsingskansen te bieden.

Evaluatie en nazorg

De evaluatie en nazorg is om de nieuwe positie die de werknemer op de arbeidsmarkt heeft verworven te behouden. Daarom is het van cruciaal belang om hierbij contact te houden met onze adviseur. Wij volgen in deze beginfase zijn functioneren en de mate van tevredenheid met het nieuwe werk. De adviseur van Premium Solutions heeft nazorgcontact met de kandidaat op de nieuwe werkplek. Premium Solutions staat voor betrokkenheid en stelt een persoonlijke benadering voorop. Deze benadering komt duidelijk naar voren in bijvoorbeeld de one-to-one gesprekken die Premium Solutions regelmatig heeft met de kandidaat, de opdrachtgever en beiden. Door middel van intensief relatiebeheer beoogt Premium Solutions lange termijn relaties op te bouwen en te behouden. Indien nodig, realiseren wij extra meetings tussen Premium Solutions, de kandidaat en zijn nieuwe werkgever. Zo willen wij het succes van het nieuwe dienstverband een duurzaam karakter verlenen. Premium Solutions kan desgewenst een timemanagement training verzorgen. In deze situatie heeft de kandidaat er moeite mee om zijn taken goed te plannen en om die in de beschikbare tijd uit te voeren. Premium Solutions organiseert een individuele training timemanagement. Daarbij kijken wij naar de situatie van de kandidaat en zijn hulpvraag. Wij bieden een training op maat. De training Timemanagement duurt circa twee maanden en is verdeeld over drie tot vijf sessies. In deze twee maanden krijgt de kandidaat opdrachten voor thuis en / of op kantoor en maken wij desgewenst gebruik van e-coaching.


 

 

© Premium Solutions | Lau Mazirellaan 466 | 2525 WV | Den Haag | info@premiumsolutions.nl | premium@premiumsolutions.nl| Privacy Statement |
Webdesign: Marketingagency.nl
Datum laatst bewerkt: 15-03-2012