Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  PREMIUM SOLUTIONS  

 

De meerwaarde van Premium Solutions

Profiel
Veel werkzoekenden en werknemers willen het liefst zo snel mogelijk (weer) aan het werk. Premium Solutions is een re-integratiebedrijf die mensen begeleidt bij het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt waarbij de grootte van de afstand tot de arbeidsmarkt niet erg groot is. Premium Solutions heeft het doel om deze mensen snel en gedegen te helpen om aan het werk te gaan. Dit omdat werken het beste middel is voor duurzame re-integratie. De re-integratie wordt bewerkstelligd door de arbeidsgeschiktheid van deze mensen te ontwikkelen en te vergroten. In tegenstelling tot de aanpak bij andere re-integratiebureau´s waarbij de verantwoordelijkheid van de re-integratie wordt neergelegd bij de kandidaat, is er bij onze aanpak sprake van een wederzijdse verantwoordelijkheid waarbij zowel Premium Solutions als de re-integratiekandidaat verantwoordelijk is voor de re-integratie. Eenmaal (weer) aan het werk houden we de vinger aan de pols en bekijken we wat verder nodig is om aan het werk te kunnen blijven. Zo bereiken we een aantoonbaar hoog slagingspercentage. Premium Solutions is een grote regionale speler, actief in Zuid-Nederland. We streven naar een optimale kwaliteit van onze dienstverlening.

Missie
Om diverse redenen lukt het een groep mensen niet om op eigen kracht een dienstverband bij een werkgever te verwerven en/of te behouden. Dat betekent echter niet dat zij niet kunnen werken. Onze missie is mensen met een afstand tot een reguliere baan aan werk helpen. De dienstverlening van Premium Solutions wordt ingeschakeld door diverse soorten opdrachtgevers die verantwoordelijk zijn voor hun reïntegratie (gemeentes, werkgevers, UWV). Premium Solutions helpt hen aan passend werk op de reguliere arbeidsmarkt of als tussenstap op weg naar een reguliere baan.

Visie
Trajecten naar werk van Premium Solutions richten zich op de duurzame verbinding van mens en werk. Dit betekent, dat onze coaching sterk gericht is op individuele ontwikkeling. Het aanleren van specifieke houding- en gedragsvaardigheden staat hierbij centraal. Premium Solutions stelt als uitgangspunt de motivatie, houding en gedrag van de kandidaat vast na overleg met de werkcoach van het UWV. De deelnemers blijven daardoor - ook na beëindiging van hun traject - in staat, zelfstandig tot oplossingen te komen en gemotiveerd, gerichte acties op de arbeidsmarkt uit te voeren. Onze begeleiding is sterk gericht op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de deelnemer. Samenwerking met meerdere disciplines is voor ons een voorwaarde voor succesvolle trajecten. De combinatie van 'werken aan gezondheid' (vitaliteit) met het 'werken aan werk' (empowerment) leidt doorgaans sneller tot een duurzame terugkeer naar werk. Premium Solutions kent de lokale arbeidsmarkt heel goed. Voor iedereen die een beroep doet op de dienstverlening van Premium Solutions proberen wij passend werk te vinden.

Core values
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen die wilt werken ook kan werken. Onze uitgangspunt is dat ieder mens beschikt over vaardigheden en kennis die kunnen worden aangewend voor anderen. Premium Solutions beschikt over know-how om mensen te begeleiden in hun ontwikkeling. Bovendien zetten we passende tools in om deze ontwikkeling te realiseren. Premium Solutions is in het leven geroepen om zoveel mogelijk in mensen te investeren, waarbij de continuïteit van Premium Solutions gewaarborgd blijft.


 

 

© Premium Solutions | Lau Mazirellaan 466 | 2525 WV | Den Haag | info@premiumsolutions.nl | premium@premiumsolutions.nl| Privacy Statement |
Webdesign: Marketingagency.nl
Datum laatst bewerkt: 15-03-2012